Đăng nhập

Tài khoản  
 

Hình ảnh hoạt động


 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Khối khóa III

 • BCH Đảng bộ Khối khóa III

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016
    

Kế hoạch

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 26 items in 2 pages
Số 33-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
04/11/2016
Số 14-KH/ĐUK Kế hoạch bổ sung lý lịch và đối khớp danh sách đảng viên năm 2016
14/03/2016
Số 13-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.
10/03/2016
Số 58-KH/ĐUK Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của ...
09/02/2015
Số 54-KH/ĐUK Kế hoạch kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014.
24/11/2014
53-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quảng Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020
17/11/2014
Số: 37 -KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp
23/01/2014
Số 36-KH/ĐUK Kế hoạch kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013
26/11/2013
Số 31- KH/ĐUK Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và ...
19/08/2013
Số: 27 - KH/ĐUK Triển khai học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm ...
14/05/2013
Số: 26 -KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2010-2015
09/05/2013
Số: 39-KH/TGĐUK Tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) cho quần chúng ngoài Đảng
25/04/2013
Số: 24 -KH/ĐUK Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạocủa Đảng đối với ...
02/04/2013
Số: 22 - KH/ĐUK Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
25/02/2013
Số: 21-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp
17/01/2013
Số: 03-KH/UBKT-ĐUK Kế hoạch thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp năm 2013
17/01/2013
19-KH/ĐUK Kế hoạch kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012
19/11/2012
19-KH/ĐUK Lịch kiểm tra thẩm định kết quả đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên năm 2012
19/11/2012
18-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
01/10/2012
17-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức quán triệt và học tập Tác phẩm Đường Kách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
25/07/2012

Bản quyền thuộc Đảng Ủy khối doanh nghiệp Quảng Nam
Địa Chỉ: 52 Hùng Vương – Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam; ĐT: 0235.3825115- Fax:0235.3825221
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập