Đăng nhập

Tài khoản  
 

Hình ảnh hoạt động


 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Khối khóa III

 • BCH Đảng bộ Khối khóa III

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016
    

Nghiên cứu - Trao đổi

MỘT SỐ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP QUẢNG NAM (Nội dung sinh hoạt Chi bộ cơ quan quý 3/2016)
Phép ứng xử văn hóa là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Ứng xử văn hóa của người Việt thường biểu hiện sự tế nhị, khoan hòa, nhường nhịn và thẳng thắn. Tùy mỗi hoàn cảnh và mối quan hệ để ứng xử sao cho phù hợp. Trong phép ứng xử của người Việt Nam, bao giờ đối tượng ứng xử cũng được trân trọng, trừ kẻ thù xâm lược và cái ác. “Có trước có sau” là thể hiện lối ứng xử cao đẹp.
ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy Đảng đã tập trung chỉ đạo, hệ thống quy định quản lý nhà nước về cải cách hành chính từng bước được hoàn thiện.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Theo nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, ngày 16-5-2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Bản quyền thuộc Đảng Ủy khối doanh nghiệp Quảng Nam
Địa Chỉ: 52 Hùng Vương – Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam; ĐT: 0235.3825115- Fax:0235.3825221
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập