Đăng nhập

Tài khoản  
 

Hình ảnh hoạt động


 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Khối khóa III

 • BCH Đảng bộ Khối khóa III

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016
    

Nghiên cứu - Trao đổi

Sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2017); tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017 với nội dung về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh có ý nghĩa sâu sắc trong việc xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý của cán bộ, đảng viên hiện nay.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bài viết này tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản trong học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh.
Cán bộ, đảng viên nói về Hội nghị Trung ương 5 khóa XII: Mong nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
Hội nghị Trung ương 5, khóa XII (bế mạc chiều 10.5) đã bàn và thông qua nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Quan tâm đến nội dung của hội nghị lần này, nhiều cán bộ, đảng viên trong tỉnh kỳ vọng Nghị quyết Trung ương 5 sớm đi vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả.
Nhận diện yếu kém
Với tinh thần nhìn thẳng, chỉ thẳng của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi cần được phân tích mổ xẻ một cách thấu đáo, nhằm có giải pháp tháo gỡ.
Năng suất lao động ở Việt Nam thuộc hàng thấp nhất khu vực.
Việt Nam là một trong những Quốc gia có nhiều Trường Đại học và nhiều Tiến sĩ trên Thế giới; tỷ lệ sinh viên/dân thuộc top cao của khu vực. Thế nhưng, năng suất lao động của người Việt đang ở mức thấp nhất trong khu vực.

Bản quyền thuộc Đảng Ủy khối doanh nghiệp Quảng Nam
Địa Chỉ: 52 Hùng Vương – Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam; ĐT: 0235.3825115- Fax:0235.3825221
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập