Đăng nhập

Tài khoản  
 

Hình ảnh hoạt động


 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Khối khóa III

 • BCH Đảng bộ Khối khóa III

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016
    

Chi tiết tin tức

Thông tin doanh nghiệp

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

Người đăng: Ngày đăng: 14:40 | 16/03 Lượt xem: 2438

Địa chỉ: Tầng 7 Số 01 Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0510 3814 179
Fax: 0510 3811 825
Email: Chulaifund@gmail.com

Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty: Nguyễn Tiên Thạch

Điện thoại: 0510 3814 177 - 0914 010 832

Tổng số lao động: 20 người

Loại hình Doanh nghiệp:
Tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh


Ngành nghề kinh doanh:

Huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; cho vay đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập Doanh nghiệp để đầu tư trực tiếp các dự án kết cấu hạ tầng; uỷ thác cho vay, nhận uỷ thác quản lý nguồn vốn đầu tư, nhận uỷ thác quản lý hoạt động của các Quỹ thuộc tỉnh, phát hành trái phiếu địa phương theo uỷ quyền của UBND tỉnh.

 
Thế mạnh trong kinh doanh:
Được trực tiếp làm việc với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đàm phán ký kết hợp đồng cho vay vốn đầu tư các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng với lãi suất ưu đãi; huy động vốn tài trợ của Ngân hàng thế giới để cho vay các dự án với lãi suất ưu đãi; được đầu tư trực tiếp vào các dự án với tư cách là chủ đầu tư hoặc đồng chủ đầu tư; quản lý nguồn ký quỹ, ký cược của các Doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh Quảng Nam, nhận quản lý uỷ thác hoạt động của các quỹ thuộc tỉnh.

 
Nhu cầu hợp tác kinh doanh: Có nhu cầu hợp tác với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để cho vay, đầu tư, hợp vốn đầu tư các dự án.

 
Giới thiệu về Quỹ đầu tư phát triển Chu Lai:

Quỹ đầu tư phát triển Chu Lai là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam, được thành lập nhằm mục đích tiếp cận vốn ngân sách, huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư tài chính và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Hoạt động chủ yếu của Quỹ là cho vay hỗ trợ các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh, huy động vốn từ các tổ chức quốc tế trong đó chủ yếu từ ngân hàng thế giới (WB) để cho vay lại với lãi suất ưu đãi và thành lập doanh nghiệp để đầu tư trực tiếp vào các dự án hạ tầng.
Vốn điều lệ của Quỹ được cấp từ ngân sách Nhà nước trong năm 2010 là 100 tỷ đồng và được bổ sung đến năm 2012 từ 20% - 30% phần tăng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Thông tin hoạt động của Quỹ được đăng tải tại cổng thông tin điện từ tỉnh Quảng Nam (www.quangnam.gov.vn); website của Ban Quảng lý Khu kinh tế mở Chu Lai (www.chulai.gov.vn); website của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam. (www.stc.quangnam.gov.vn)


Một số kết quả nổi bật hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010
- Đã ký kết và cấp tín dụng 06 hợp đồng cho vay với hạn mức tín dụng 60 tỷ, đã giải ngân 40 tỷ đồng.
- Đã được ngân hàng thế giới thẩm định và đưa vào danh sách 1 trong 5 Quỹ Đầu tư phát triển địa phương được vay vốn ưu đãi của ngân hàng thế giới để cho vay lại các dự án trong năm 2011.

- Doanh thu năm 2010: 9,7 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 5,6 tỷ đồng

 
Những định hướng lớn sắp đến:
- Vốn hoạt động năm 2011 dự kiến là 200 tỷ đồng, kế hoạch cho vay 150 tỷ đồng.
- Trong Quý 1/2011 Quỹ đổi tên thành Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam và mở rộng địa bàn hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh.
- Năm 2011 và những năm sắp đến Quỹ tiếp tục cho vay các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng với lãi suất ưu đãi.
- Huy động vốn từ ngân hàng thế giới để cho vay ưu đãi các dự án có nguồn vốn tư nhân trên 50%. Đến nay, Quỹ đã thẩm định sơ bộ 2 dự án: dự án mở rộng bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức với tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng và dự án Trường tư thục nhiều cấp Hoàng Sa với tổng vốn đầu tư 135 tỷ đồng để vay vốn ngân hàng thế giới trong năm 2011.
- Tìm kiếm dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh để trực tiếp đầu tư hoặc góp vốn đầu tư.
- Tiếp tục nhận quản lý tiền ký quỹ, ký cược của các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Quảng Nam, nhận quản lý nguồn vốn ủy thác, nhận quản lý hoạt động của Quỹ phát triển đất của tỉnh và các Quỹ khác do UBND tỉnh thành lập.

Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc Đảng Ủy khối doanh nghiệp Quảng Nam
Địa Chỉ: 52 Hùng Vương – Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam; ĐT: 0235.3825115- Fax:0235.3825221
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập