Đăng nhập

Tài khoản  
 

Hình ảnh hoạt động


 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Khối khóa III

 • BCH Đảng bộ Khối khóa III

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016
    

Chi tiết tin tức

Tin tức liên quan

HỘI NGHỊ TỈNH UỶ QUẢNG NAM LẦN THỨ 13, NHIỆM KỲ 2015-2020.

Người đăng: Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp Ngày đăng: 10:28 | 17/10 Lượt xem: 35

Sáng ngày 15.10, tại Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh uỷ Quảng Nam khai mạc kỳ họp thứ 13. Về dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, đại diện các ban xây dựng Đảng trung ương tại Đà Nẵng; các đồng chí Tỉnh uỷ viên, thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh; bí thư, phó thư thường trực, chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố và đảng uỷ trực thuộc.


Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương tám khoá XII; hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phó bí thư Thường trực đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ của Tỉnh uỷ và sơ kết 9 tháng đầu năm; đồng thời hội nghị đã thảo luận và thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; chương trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội... Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất đánh giá:

Kinh tế 9 tháng trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng hơn 10% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 23.870 tỷ đồng, tăng 41,5% so cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân đạt 55%. Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 23 dự án FDI, tổng vốn đăng ký hơn 300 triệu USD; cấp phép 51 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký hơn 4.326 tỷ đồng. Có1.022 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 8.394 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 17.110 tỷ đồng, bằng 87% dự toán; trong đó, thu nội địa 13.760 tỷ đồng, gần bằng 89% dự toán; thu xuất nhập khẩu hơn 3.350 tỷ đồng, gần bằng 80% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương 11.845 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên tất cả các lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường. Tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng; nhất là các Nghị quyết Hội nghị TW6, TW7 khóa XII. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành chỉ thị, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, thông báo của Trung ương trên các lĩnh vực tuyên giáo; Quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tỉnh Quảng Nam.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25-10-2015 của Ban Chấp hành Trung ương; thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc để triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Công tác sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng được chú trọng. Tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức và kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2018. Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Quy chế thi đua, khen thưởng trong đảng bộ tỉnh.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 566 tổ chức đảng và 1.173 đảng viên, giám sát 425 tổ chức đảng và 838 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng và 247 đảng viên, có 81 đảng viên là cấp ủy viên các cấp.

Các cấp chính quyền triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận; đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp triển khai thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế, đó là: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp; hoạt động tín dụng trên địa bàn còn nhiều bất cập. Công tác quản lý hiện trạng, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở vùng Đông Nam của tỉnh còn khó khăn. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn những bất cập như: Công tác quản lý và bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản; tình hình an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp; số vụ, số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nơi, có lúc chưa được thường xuyên, thiếu kịp thời. Triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương chưa đồng bộ từ tỉnh đến huyện; công tác phát triển đảng viên mới đạt thấp. Một số cấp ủy triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Nhiệm vụ thời gian đến tập trung các giải pháp như: Tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2018 đã đề ra. Tập trung vào các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; xử lý dứt điểm những tồn đọng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công hoàn thành các hạng mục công trình trong kế hoạch năm 2018. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng trong nội bộ nhân dân; chú trọng công tác phòng chống tham những; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 139 và Chương trình hành động số 15 của Tỉnh ủy; Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Tập trung làm tốt công tác phát triển đảng viên mới và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Triển khai tập huấn, hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28-02-2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng cho cấp ủy các cấp....

Tác giả: Bích Ngọc

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc Đảng Ủy khối doanh nghiệp Quảng Nam
Địa Chỉ: 52 Hùng Vương – Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam; ĐT: 0235.3825115- Fax:0235.3825221
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập