Đăng nhập

Tài khoản  
 

Hình ảnh hoạt động


 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Khối khóa III

 • BCH Đảng bộ Khối khóa III

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016
    

Chi tiết tin tức

Tin tức liên quan

Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ 11 (khóa XXI)

Người đăng: Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp Ngày đăng: 14:52 | 30/03 Lượt xem: 168

Sáng ngày 30.3, tại Hội trường Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 11 nhằm sơ kết quý I/2018 và thực hiện một số nội dung theo thẩm quyền.


Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11, khóa XXI

Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Việt Cường - Uỷ viên BCH Trung ương, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá tình hình công tác thời gian qua: Ngay từ đầu năm 2018, Tỉnh ủy đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương, của tỉnh nhằm tiếp tục đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; trong đó, triển khai tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01-01-2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Nhờ đó, tình hình kinh tế 03 tháng đầu năm tiếp tục có nhiều khởi sắc. Tốc độ phát triển các ngành kinh tế động lực là công nghiệp và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2017. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.541 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, bằng 28,2% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 3.470 tỷ đồng, đạt 17,3% dự toán năm, bằng 87,7% so với cùng kỳ.

Đã chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư, nhất là tại khu vực ven biển, các dự án vùng Đông Nam, vùng Tây của tỉnh, các khu, cụm công nghiệp và đô thị. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án trọng điểm đi vào hoạt động. Tăng cường đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và làng nghề; nâng cấp, mở rộng một số cụm công nghiệp thành các khu công nghiệp để đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư. Trong Quý I-2018, vốn đầu tư thực hiện khoản 6.505 tỷ đồng, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số công trình trọng điểm đã triển khai đang được đẩy nhanh tiến độ. Môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; nhờ đó, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 của Quảng Nam vừa công bố đạt 65,41 điểm, lần đầu tiên xếp thứ 7 cả nước, tăng 4,24 điểm và tăng 03 bậc so với năm 2016, xếp thứ 2 khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong 03 tháng đầu năm, đã có 265 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.367 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 25 chi nhánh và 06 văn phòng đại diện; cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nước cho 07 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư 269,8 tỷ đồng. Đã cấp mới 06 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 14,5 triệu USD; nâng tổng số dự án còn hiệu lực trên địa bàn là 153 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 5,58 tỷ USD (trong đó, có 04 dự án tạm ngừng hoạt động với tổng vốn đăng ký 43,6 triệu USD). Thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt trên 7.643 tỷ đồng, tăng 10,4% so Quý I-2017; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 11.130 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khách tham quan và lưu trú trên địa bàn ước đạt hơn 1.431 nghìn lượt, tăng gần 11,4% so với cùng kỳ...

Hội nghị cũng đã đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình hành động 20 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”; Đánh giá Chương trình hành động số 17 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 20 của BCH Trung ương về tiếp tục xây dựng gia cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước...

Hội nghị đã thảo luận đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời Hội nghị cũng đã góp ý bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Namkhóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và kết luận Hội nghị. Trong đó có một số nội dung liên quan công tác đảng trong doanh nghiệp cụ thể như:
- Thực hiện nghiêm các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; Kịp thời kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức đảng phù hợp với việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập; đảng bộ khối đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện.
- Đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư và Nghị định 98/2014/NĐ-CP, ngày 24-10-2014 của Chính Phủ, theo đó:
+ Các huyện, thị, thành ủy thành lập Ban chỉ đạo phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở cấp huyện do đồng chí Phó Bí thư Thường trực cấp ủy làm Trưởng ban; phấn đấu tăng dần tỷ lệ doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội.
+ Đối với doanh nghiệp đã có tổ chức đảng: tiến hành rà soát số người lao động là đảng viên đang làm việc ổn định từ 12 tháng trở lên trong doanh nghiệp đang sinh hoạt đảng ở nơi khác thì làm thủ tục chuyển đảng viên về sinh hoạt tại tổ chức đảng của doanh nghiệp.
+ Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng: tiến hành rà soát khi có đủ 03 người lao động là đảng viên chính thức đang làm việc ổn định từ 12 tháng trở lên trong doanh nghiệp đang sinh hoạt đảng ở nơi khác, tiến hành chuyển số đảng viên đó về tổ chức đảng cấp trên cơ sở, phối hợp với doanh nghiệp làm các thủ tục thành lập tổ chức đảng ở doanh nghiệp.
+ Đối với doanh nghiệp chưa có người lao động là đảng viên thì cấp ủy cấp trên cơ sở nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính phân công cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội để phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới; khi có đủ điều kiện theo quy định thì thành lập tổ chức đảng.
+ Các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh việc phát triển tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp để tạo tiền đề phát triển tổ chức đảng.
Tác giả: Bích Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc Đảng Ủy khối doanh nghiệp Quảng Nam
Địa Chỉ: 52 Hùng Vương – Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam; ĐT: 0235.3825115- Fax:0235.3825221
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập