Đăng nhập

Tài khoản  
 

Hình ảnh hoạt động


 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Khối khóa III

 • BCH Đảng bộ Khối khóa III

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016
    

Chi tiết tin tức

Nghiên cứu trao đổi

Sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người đăng: Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp Ngày đăng: 22:19 | 17/05 Lượt xem: 514

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2017); tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017 với nội dung về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và của mỗi cá nhân trong toàn Đảng bộ; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp  Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đềHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao”.


Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

(Quý II-2017)

Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối

Hiện nay, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được triển khai quán triệt và thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ nói chung và Chi bộ  Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nói riêng.

Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là vấn đề nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trước chức trách, nhiệm vụ được giao, nhằm góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đại diện đảng viên Văn phòng Đảng ủy Khối báo cáo nội dung sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối”.

1- Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương về nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân về chức trách, nhiệm vụ được giaoNgười luôn căn dặn, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ, công việc được giao, dù là việc lớn hay việc nhỏ, việc đơn giản hay phức tạp, nhiệm vụ bình thường hay quan trọng.

Theo quan điểm của Người, nêu cao tinh thần trách nhiệm là khi được Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, cũng phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ làm cho thành công. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao phải “có gan phụ trách”, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất. Nêu cao tinh thần trách nhiệm là phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri; làm việc theo nhu cầu nội tâm cá nhân. Làm việc cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy … là không có tinh thần trách nhiệm.

 Vậy, có thể hiểu tinh thần trách nhiệm là việc cán bộ, đảng viên, công chức đưa ra và làm rõ cho lãnh đạo cơ quan, đồng chí, đồng nghiệp thấy những ý nghĩ, tình cảm, thái độ, những hoạt động, định hướng cho hoạt động, quyết định hành động của mình trước những nhiệm vụ, công việc, phần việc được giao; phải bảo đảm làm tròn với sự ràng buộc đối với lời nói, hành vi, việc làm đã hứa, đã nhận của mình, nếu kết quả thực hiện không tốt, hoặc nếu thực hiện sai thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Hồ Chí Minh yêu cầu: “Bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm”. Cán bộ, công chức là người của Đảng, Nhà nước, khi được phân công công việc gì, dù to hay nhỏ, dù quan trọng hay ít quan trọng, dù phức tạp hay ít phức tạp đều phải thấy được công việc đó là rất vinh quang, đáng tự hào, phải nêu cao ý thức, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, thực hiện hết sức mình để hoàn thành một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, đem lại kết quả cao nhất, nhưng với chi phí thấp nhất, nếu có bị ảnh hưởng hoặc bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan hoặc tình trạng bất khả kháng thì chỉ bị ảnh hưởng, gây thiệt hại nhỏ nhất, không đáng kể.

2- Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của Bác về tinh thần trách nhiệm, trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên của Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nổ lực trong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, sâu sát, tận tâm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ do chi bộ và cơ quan giao. Công tác xây dựng chi bộ ngày càng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu được nâng cao, tinh thần đoàn kết ngày càng được vững mạnh.

Trong công tác lãnh đạo đảng viên các ban và văn phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đồng chí trong chi ủy đã xác định rõ vai trò của người đứng đầu, đồng thời chú trọng công tác phối hợp giữa các đảng viên và các ban, văn phòng với nhau; qua đó đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, đề xuất cấp trên các giải pháp quan trọng, thiết thực trong công tác tham mưu, phục vụ. Với tinh thần trách nhiệm đó đảng viên trong chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, chấp hành tốt nội quy, quy chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính của cơ quan.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, các đảng viên trong chi bộ còn thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất, không thường xuyên của cơ quan.

3- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Nội dung cốt lõi của chuyên đề này là nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận các tồn tại, hạn chế trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ đảng viên chi bộ trong thời gian qua, từ đó xác định rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3.1- Tồn tại, hạn chế:

Trong thực hiện nhiệm vụ, một số cán bộ đảng viên trong chi bộ còn có những tồn tại, hạn chế sau:

- Chưa sâu sát công việc, công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tham mưu đề xuất cho lãnh đạo, có lúc chưa kịp thời, thậm chí có lúc còn đùn đẩy công việc, chưa đóng góp tham gia nhiều ý kiến cho lãnh đạo cơ quan và cho Chi bộ.

- Có lúc có nơi chưa thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên nên khi thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm, thái độ làm việc có lúc làm đến đâu hay đến đó, tác phong lề lối làm việc có lúc lơ là, chưa thực sự nêu gương.

- Chưa chịu khó nghiên cứu nắm vững các văn bản của Đảng để thực hiện tốt vào công việc chuyên môn nghiệp vụ được giao, nhất là các văn bản của cấp trên. Một số ít đảng viên  ứng xử, giao tiếp với đồng chí, đồng nghiệp có lúc còn lớn tiếng, thiếu nhã nhặn, nên việc tiếp thu, thực hiện của của đồng chí, đồng nghiệp chưa cao.

- Chưa xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong thực hiện nhiệm vụ, có lúc còn thụ động, chưa phát huy hết tinh thần nhận trách nhiệm cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3.2- Nguyên nhân:

- Tinh thần nêu gương, tự phê bình và phê bình để cùng nhau tiến bộ trong cán bộ, đảng viên còn hạn chế, chưa thẳng thắng, còn né tránh, ngại va chạm, đôi lúc còn dĩ hòa vi quý.

- Một số cán bộ, đảng viên chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm công việc của bản thân, chưa gắn trách nhiệm của mình với công việc, có lúc có nơi chưa toàn tâm, toàn ý với công việc.

3.3- Giải pháp khắc phục về nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thời gian tới:

- Trên vị trí công tác của mình mỗi đảng viên cần xây dựng kế hoạch cam kết thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, theo đó xác định rõ nhiệm vụ được giao, nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình phải làm, phải hoàn thành với tinh thần tận tâm, tận lực, làm cho đến nơi, đến chốn, vượt qua mọi khó khăn. Trong thực thi nhiệm vụ được giao phải thể hiện trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất.

- Mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải thường xuyên nghiên cứu, am hiểu sâu về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các văn bản thuộc về lĩnh vực mà mỗi cán bộ, đảng viên phụ trách để tham mưu, thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể của Đảng bộ. Đồng thời phải biết lắng nghe phản ánh những bất cập trong quá trình thực hiện và kiến nghị các cấp có thẩm quyền để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

- Cán bộ, đảng viên trong chi bộ cơ quan cần có phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, tránh tư tưởng làm việc qua loa, làm cho xong nhưng chất lượng không đạt, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, thờ ơ, việc ai nấy làm, không quan tâm phối hợp, không hướng dẫn, giúp đỡ nhau trong công việc chung.

          - Cán bộ, đảng viên trong chi bộ cơ quan phải tăng cường hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình về góp ý xây dựng chi bộ, xây dựng cơ quan. Góp ý chân tình, thẳng thắng trên tinh thần xây dựng, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp, góp ý phải đúng nơi, đúng lúc, tránh tình trạng nói xấu đồng chí, đồng nghiệp.

- Cán bộ, đảng viên trong chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối phải thực sự cầu thị, biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng nghiệp... để phát huy mặt mạnh; khắc phục, sửa chữa, điều chỉnh mặt yếu.

- Mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động đề ra kế hoạch công tác của mình để tổ chức triển khai công việc một cách khoa học, phù hợp với tình hình để không bị động, lúng túng, đồng thời gương mẫu chấp hành kỷ luật lao động, không sử dụng thời giờ làm việc của cơ quan vào việc riêng, mỗi cán bộ đảng viên phải quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề ra, thực hiện phương châm “Việc hôm nay không để ngày mai” và đạt hiệu quả cao nhất.

Tóm lại, trong khuôn khổ của chuyên đề sinh hoạt chi bộ thường kỳ, Đảng viên Văn phòng đánh giá các nội dung xung quanh việc học tập Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ đảng viên chi bộ.Trong đó, tập trung đánh giá, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục. Với mong muốn được các đồng chí góp ý sôi nổi, trách nhiệm để làm rõ những tồn tại, đề ra các giải pháp phù hợp, có tính thực tiễn cao nhằm khắc phục các tồn tại để chúng ta quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên của Chi bộ không ngừng rèn luyện, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, chi bộ với tinh thần trách nhiệm cao nhất./.

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc Đảng Ủy khối doanh nghiệp Quảng Nam
Địa Chỉ: 52 Hùng Vương – Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam; ĐT: 0235.3825115- Fax:0235.3825221
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập