Đăng nhập

Tài khoản  
 

Hình ảnh hoạt động


 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Khối khóa III

 • BCH Đảng bộ Khối khóa III

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016
    

Chi tiết tin tức

Nghiên cứu trao đổi

Học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh có ý nghĩa sâu sắc trong việc xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý của cán bộ, đảng viên hiện nay.

Người đăng: Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp Ngày đăng: 16:46 | 16/05 Lượt xem: 1276

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bài viết này tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản trong học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh.Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên, nói đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nói đến tài sản tinh thần vô cùng to lớn của toàn Đảng, của dân tộc ta, mãi là nguồn sáng bất tận soi rọi vào mỗi tâm hồn con người Việt Nam, hướng cho con người vươn đến các giá trị làm người bền vững: chân, thiện, mỹ. Cho nên việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta. Sẽ giúp cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống giản dị trong sáng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn lấy lợi ích của nhân dân, của Đảng làm mục đích hoạt động của mình. Làm tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó làm theo những điều đúng, điều thiện, chống lại thoái hư, tật xấu. Do vậy học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và phong cách làm việc của Bác nói riêng là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong phong cách làm việc, Bác hay lưu tâm trước hết đến phong cách công tác, phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên. Di sản phong cách làm việc Hồ Chí Minh kết tinh thành các giá trị phổ biến, có sức lan tỏa lâu bền qua các thời kỳ cách mạng.

Bắt nguồn từ sự thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin: Quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Hồ Chí Minh có phong cách làm việc sâu sát quần chúng, “lắng nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân, của những người không quan trọng”. Người luôn có lòng tin vô tận đối với quần chúng. Phong cách làm việc Hồ Chí Minh đứng hàng đầu là phong cách quần chúng, chú ý tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và quan tâm thật lòng đến mọi mặt đời sống của quần chúng; tin dân, tôn trọng dân, lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của dân; tiếp thu ý kiến, sửa chữa khuyết điểm; giáo dục, lãnh đạo quần chúng, đồng thời không ngừng học hỏi quần chúng, tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng.

Tác phong tập thể - dân chủ của Bác luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; luôn tạo được không khí làm việc hoạt bát, phấn khởi, hăng hái và đầy sáng tạo. Nhiều lần Người đã phê bình cách lãnh đạo của một số cán bộ không dân chủ, do đó mà Người có ý kiến, muốn phê bình cũng không dám nói ra, làm cho cấp trên, cấp dưới cách biệt nhau, quần chúng với Đảng xa rời nhau, không còn hăng hái, không còn sáng kiến trong khi làm việc. Đối với cán bộ, đảng viên, trước hết đối với những người ở cương vị lãnh đạo thì đòi hỏi phải có tác phong tập thể - dân chủ thật sự chứ không phải giả tạo, hình thức để che dấu ý đồ xấu của cá nhân. Bởi vì mọi sự giả tạo đều làm suy yếu, thậm chí phá vỡ tập thể. Mọi thói hình thức, chủ nghĩa sớm muộn sẽ làm xói mòn, thậm chí triệt tiêu dân chủ.

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là phong cách làm việc khoa học, có tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Tức làm việc gì cũng phải điều tra, nghiên cứu, thu thập thông tin, số liệu để nắm chắc tình hình. Tính khoa học trong công việc là quý trọng thời gian, giờ nào việc ấy; làm việc phải có mục đích rõ ràng, tập trung; chương trình, kế hoạch đặt ra phải phù hợp. Bác giải thích: “Đích nghĩa là nhằm vào đó mà bắn. Nhiều đích quá thì loạn mắt, không bắn trúng đích nào”. Người phê phán những cán bộ vạch ra “Chương trình công tác thì quá rộng rãi mà kém thiết thực”. Người chỉ rõ, để vạch kế hoạch một cách thực sự khoa học, người cán bộ phải “xét kỹ hoàn cảnh mà sắp đặt công việc cho đúng. Việc chính, việc gấp thì làm trước. Không nên luộm thuộm, không có kế hoạch, gặp việc nào, làm việc ấy, thành thử việc nào cũng là việc chính, lộn xộn, không có ngăn nắp”. Một việc chính có thể có nhiều cách thực hiện. Với ý nghĩa đó, Người yêu cầu cán bộ: chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm phải hai, ba mươi. Nói quyết tâm phải hai, ba mươi, tức là Người yêu cầu cán bộ sau khi đã có kế hoạch công tác phải có quyết tâm thực hiện và phải thực hiện đến nơi đến chốn, không được đánh trống bỏ dùi. Người đã nhiều lần phê bình bệnh hữu danh vô thực ở không ít cán bộ: “Làm việc không thiết thực… Làm cho có chuyện, làm lấy rồi. Làm được ít suýt ra nhiều, để làm một bản báo cáo cho oai, nhưng xét kỹ lại thì rỗng tuếch… Thế là dối trá với Đảng, có tội với Đảng. Làm việc không thiết thực, báo cáo không thật thà, cũng là một bệnh rất nguy hiểm”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khuyên cán bộ, trong bất kỳ công việc gì cũng phải hiểu năng lực của cấp dưới mà bố trí, sử dụng người cho đúng, chớ “dùng thợ mộc làm nghề thợ rèn”. Khi giao công việc cho cấp dưới phải rõ ràng đầy đủ, phải dự báo được những tình huống có thể xảy ra cho cấp dưới và phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của cấp dưới. V.I.Lênin cũng đã từng chỉ ra rằng, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như là không có lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng hơn một lần phê bình tình trạng “cán bộ lãnh đạo chỉ lo khai hội và thảo nghị quyết, đánh điện và gửi chỉ thị, sau đó thì họ không biết gì đến những nghị quyết đó đã thực hành đến đâu, có những sự khó khăn trở ngại gì, dân chúng có ra sức tham gia hay không. Họ quên mất kiểm tra. Đó là một sai lầm rất to. Vì thế mà “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị” mà công việc vẫn không chạy”.

Phong cách khoa học còn đòi hỏi người cán bộ sau mỗi một việc cần phải rút kinh nghiệm tận gốc, rồi phổ biến những kinh nghiệm ấy cho tất cả cán bộ và cho dân chúng hiểu. Mỗi cán bộ phải học hỏi những kinh nghiệm hay, tránh những kinh nghiệm dở, áp dụng những kinh nghiệm cũ vào những công việc mới. Hồ Chí Minh phê phán lối làm việc “không biết nghiên cứu đến nơi đến chốn…, để mà học kinh nghiệm, để mà đặt ra khuôn phép cho công việc khác. Thành thử những cái tốt, cái hay đều không phát triển được. Và công việc xong rồi là thôi, cán bộ không học được kinh nghiệm gì, mà cũng không tiến bộ được mấy”. Người khuyên: “công việc gì bất kỳ thành công hoặc thất bại, chúng ta cần phải nghiên cứu đến cội rễ, phân tách thật rõ ràng rồi kết luận. Kết luận đó sẽ là cái chìa khoá phát triển công việc và để giúp cho cán bộ tiến tới”.

Hồ Chí Minh cho rằng: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn truyên truyền”. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những nét nổi bật trong phong cách làm việc của Người là nói đi đôi với làm, đó là phong cách nêu gương. Người là tấm gương sáng về nói đi đôi với làm cho mọi người học tập và làm theo. Người khuyên cán bộ muốn tập hợp, tuyên truyền cấp dưới, tự mình phải “miệng nói tay làm để làm gương cho nhân dân”. Người phê phán những cán bộ “miệng thì tuyên truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung, thì tuyên truyền hàng trăm năm cũng vô ích”, đó là những cán bộ hỏng.

Trong tình hình hiện nay, việc đổi mới phong cách làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, nhất là phong cách làm việc của Hồ Chí Minh là vấn đề cấp thiết đối với cán bộ, đảng viên. Thực tế cho thấy, nếu một cán bộ, đảng viên nói không đi đôi với làm thì trước con mắt của nhân dân, họ dù có tuyên truyền cho mấy cũng chẳng ai nghe, chẳng ai làm. Đây là điều để cán bộ, đảng viên, nhất cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần lưu tâm, suy nghĩ trong phong cách làm việc của mình.

Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh còn thể hiện ở phong cách đổi mới, không chấp nhận lối cũ, đường mòn. Đó là phong cách không cố chấp, không bảo thủ, luôn đổi mới, hướng về cái tích cực, cái tiến bộ cho dù đang nằm trong quá trình phôi thai, định hình. Cuộc đời của Người là một tấm gương tuyệt vời về đổi mới, có sức khêu gợi, kích thích sự đổi mới, sáng tạo cho mỗi chúng ta. Từ phẩm chất cao đẹp đó, Người đã xây dựng cho mình phong cách làm việc mà Đảng ta đã trân trọng gọi là phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh năm 2017 và những năm tiếp theo đối với cán bộ, đảng viên nói chung và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nói riêng theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 07/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và kế hoạch số 45-KH/ĐUK ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo này, cấp ủy các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác cần làm tốt một số nội dung sau:   

Một là, cấp ủy các chi, đảng bộ tổ chức chức học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho  toàn thể cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, bí thư các chi bộ chọn nội dung chuyên đề sinh hoạt năm 2017, cụ thể: quý 2 “Quan niệm Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng, chính trị”; quý 3 “Quan niệm Hồ Chí Minh về suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quý 4 “Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng”. Các nội dung sinh hoạt chuyên đề này, cấp ủy các chi bộ cần nắm vững các quan niệm của Bác về vấn đề trên; đồng thời có liên hệ tại chi bộ, đơn vị; và tìm ra nguyên nhân đạt được, những tồn tại hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian đến.

Hai là, đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải xây dựng kế hoạch và cam kết cá nhân về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4, khóa XII đảm bảo từ nhận thức đến hành động trong công tác phải đem lại kết quả thiết thực, hiệu quả, làm thước đo để đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm.    

Ba là, trong mọi hoạt động lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên luôn phát huy vai trò độc lập, tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy lợi ích của Đảng, của nhân dân làm cơ sở cho hoạt động của mình; thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, không sợ khó, không sợ khổ mà phải đi tiên phong trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói đi đôi với làm, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh.

Bốn là, cán bộ, đảng viên phải luôn gần dân, sâu sát với dân, nắm bắt được nguyên vọng của quần chúng nhân dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phương pháp lãnh đạo, phong cách quản lý, cách tổ chức, cách đặt kế hoạch phải phù hợp với quần chúng. Do vậy đội ngũ cán bộ phải luôn sâu sát quần chúng, xuất phát từ quần chúng để rèn luyện, điều chỉnh tác phong, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả.

Năm là, cán bộ, đảng viên phải rèn luyện, điều chỉnh cách nói, cách viết, cách làm việc, cách lãnh đạo cho phù hợp, biết phát huy vai trò của dân để làm lợi cho dân; đồng thời là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, để vận động nhân dân, doanh nghiệp thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng ở  địa phương, đơn vị.

Sáu là, quá trình xây dựng và thực hiện mọi kế hoạch công tác, cán bộ, đảng viên phải điều tra, nghiên cứu cụ thể, tỉ mỉ, phải động viên và phát huy được mọi tiềm năng, sức mạnh của nhân dân. Theo Bác: “bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với nhân dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân thi hành”.

Bảy là, cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu trong công tác cũng như trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Người nhiều lần nhắc nhở, muốn lãnh đạo nhân dân “phải làm mực thước cho nhân dân bắt chước”. Tiên phong, gương mẫu đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải miệng nói, tay làm, thống nhất lời nói với hành động, thực hiện lý luận gắn với thực tiễn. Đây là biểu hiện không thể thiếu của tác phong sâu sát thực tế, là yếu tố tạo nên niềm tin của quần chúng, cơ sở tạo nên sự bền vững của mối quan hệ cán bộ - nhân dân.

Trong giai đoạn hiện nay, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách làm việc của Bác, là bổn phận, danh dự của những người cán bộ, đảng viên tâm huyết với Đảng, với dân. Đó là giải pháp hữu hiệu nhất để xây dựng người cách mạng “vừa hồng, vừa chuyên”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo toàn xã hội, là một trong những nhiệm vụ trọng yếu nhất của toàn Đảng, toàn dân ta. Đây thực sự là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết đảm bảo cho công cuộc đổi mới hiện nay đang được triển khai trên cả nước giành được thắng lợi. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh, là điều kiện thực hiện có hiệu quả những nội dung quan trọng của mỗi cán bộ, đảng viên trong nhận thức, hành động để tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng./.

                           Hồ Dậy - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc Đảng Ủy khối doanh nghiệp Quảng Nam
Địa Chỉ: 52 Hùng Vương – Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam; ĐT: 0235.3825115- Fax:0235.3825221
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập