• ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

  • Hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI

  • Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
    
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời Quân đội nhân dân Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, là người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang cách mạng. Người đã trực tiếp sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam.
Xem tiếp
Các tin khác:
• Giàn khoan 981 đã ra khỏi vùng biển của Việt Nam
• Hồ Chí Minh với sách lược "Hòa để tiến"
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam nhận kết nghĩa, giúp đỡ xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức.
Nhằm thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Nam tại Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 22/10/2012 và theo sự phân công của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 3083/UBND-KTN ngày 13/7/2015 về việc nhận kết nghĩa, giúp đỡ các địa phương miền núi đặc biệt khó khăn.
Xem tiếp
Các tin khác:
• Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
• Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quảng Nam Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XI).
Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam tổ chức nhận phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 1717-CV/TU ngày 05/5/2015 của Tỉnh ủy, Công văn số 2175-CV/UBND-VX của UBND tỉnh và Công văn số 513-CV/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quảng Nam về việc tiếp tục vận động nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Vừa qua, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã long trọng tổ chức Lễ nhận phụng dưỡng 04 Mẹ VNAH tại các địa phương trong tỉnh.
Xem tiếp
Các tin khác:
• Bưu điện tỉnh Quảng Nam nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng
• Agribank Quảng Nam tiếp tục đầu tư tín dụng đóng mới tàu vỏ thép khai thác xa bờ.
Tăng cường thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) – Một yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng hiện nay
Ngày 5/6/2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW “Về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”. Sau hơn 5 năm thực hiện đã tạo ra những chuyển biến nhất định, góp phần tích cực đối với việc xây dựng và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Xem tiếp
Các tin khác:
• Một doanh nghiệp tư nhân thực hiện có hiệu quả công tác Đảng
• Chính phủ chính thức ra Quyết định về tái cơ cấu Tập đoàn VNPT
VIỄN THÔNG QUẢNG NAM
Xem tiếp
Các tin khác:
• BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM
• CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM